Saltar al contenido

Aprendiendo quicklatex

ELEGIR COLORES AQUI

https://htmlcolorcodes.com/color-picker/

(1)   \begin{equation*}  P_{N-1}(x)=\sum_{j=0}^{N-1}{a_jx^j} \end{equation*}

(2)   \begin{equation*}  \left\{P_{N-1}(x_k) = f_k\right\},\quad k=-\frac{N-1}{2},\dots,\frac{N-1}{2} \end{equation*}

(3)   \begin{equation*} \boxed{f(x)=\int_1^{\infty}\frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x=1} \end{equation*}

(4)   \begin{equation*} \boxed{7gal(\frac{3.785l}{1gal})(\frac{1000cm^{3}}{1l})= 26495cm^{3}} \end{equation*}

(5)   \begin{equation*} 7gal\left(\frac{3.785l}{1gal}\right)\left(\frac{1000cm^{3}}{1l}\right)\ =26495cm^{3}\ \end{equation*}

(6)   \begin{equation*} 13\frac{km}{h}\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1h}{60\min } \right)\left( \frac{1\min }{60s} \right)=3.61\frac{m}{s} \end{equation*}

(7)   \begin{equation*} 7pies\left( \frac{1m}{3.28pies} \right)=2.134m \end{equation*}

ASI ES COMO DEBEMOS PROGRAMAR

(8)   \begin{equation*} 7gal\ left(\ frac{3.785l}{1gal}\ right)\ left(\ frac{1000cm^{3}}{1l}\ right)\ 7=26495cm^{3}\ \end{equation*}

PRIMER EJEMPLO

(9)   \begin{equation*} 4Km\left(\frac{1000m}{1Km}\right)\ =4000m\ \end{equation*}

SEGUNDO EJEMPLO

(10)   \begin{equation*} 7pies\left(\frac{1m}{3.28pies}\right)\ =2.134m\ \end{equation*}

TERCER EJEMPLO

(11)   \begin{equation*} 13\frac{km}{h}\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1h}{60\min } \right)\left( \frac{1\min }{60s} \right)=3.61\frac{m}{s} \end{equation*}

CUARTO EJEMPLO

(12)   \begin{equation*} 7gal\left(\frac{3.785l}{1gal}\right)\left(\frac{1000cm^{3}}{1l}\right)\ =26495cm^{3}\ \end{equation*}

QUINTO EJEMPLO

(13)   \begin{equation*} 8\frac{millas}{h}\left( \frac{1.609km}{1milla} \right)\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1hora}{60min} \right)\left( \frac{1min}{60seg} \right)\ =3.57\frac{m}{seg}\ \end{equation*}

PARA MI POST CUAL DEBE SER EL QUE DEBERIA IR

PRIMER EJEMPLO

(14)   \begin{equation*} 3Km\left(\frac{1000m}{1Km}\right)\ =3000m\ \end{equation*}

SEGUNDO EJEMPLO

(15)   \begin{equation*} 14pies\left(\frac{1m}{3.28pies}\right)\ =4.268m\ \end{equation*}

TERCER EJEMPLO

(16)   \begin{equation*} 26\frac{km}{h}\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1h}{60\min } \right)\left( \frac{1\min }{60s} \right)=7.22\frac{m}{s} \end{equation*}

CUARTO EJEMPLO

(17)   \begin{equation*} 14gal\left(\frac{3.785l}{1gal}\right)\left(\frac{1000cm^{3}}{1l}\right)\ =52990cm^{3}\ \end{equation*}

QUINTO EJEMPLO

(18)   \begin{equation*} 16\frac{millas}{h}\left( \frac{1.609km}{1milla} \right)\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1hora}{60min} \right)\left( \frac{1min}{60seg} \right)\ =7.14\frac{m}{seg}\ \end{equation*}

 

5 EJERCICIOS DE NUEVO

PRIMER EJEMPLO

(19)   \begin{equation*} 7km\left(\frac{1000m}{1km}\right)\left(\frac{3.28pies}{1m}\right)\ =22960pies\ \end{equation*}

SEGUNDO EJEMPLO

(20)   \begin{equation*} 10\frac{millas}{h}\left( \frac{1.609km}{1milla} \right)\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1hora}{60min} \right)\left( \frac{1min}{60seg} \right)\ =4.46\frac{m}{seg}\ \end{equation*}

TERCER EJEMPLO

(21)   \begin{equation*} 193000\frac{cm3}{min}\left( \frac{1l}{1000cm3} \right)\left( \frac{1gal}{3.785l} \right)\left( \frac{1min }{60s} \right)=0.848\frac{gal}{s} \end{equation*}

CUARTO EJEMPLO

(22)   \begin{equation*} 1.2km\left( \frac{1000m}{1km} \right)\left( \frac{1000cm}{1m} \right)\left( \frac{1in }{2.54cm} \right)=47244.09in \end{equation*}

QUINTO EJEMPLO

(23)   \begin{equation*} 0.94\frac{gal}{s}\left( \frac{3.785l}{1gal} \right)\left( \frac{1000cm3}{1l} \right)\left( \frac{60seg }{1min} \right)\left( \frac{60min }{1h} \right)=12808440\frac{cm3}{h} \end{equation*}

 

 

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)